Ledande i norden inom skovårdLeveranstid 1-3 arbetsdagarFri frakt över 300 kr
0

Företagsansvar Springyard

Miljöfokus
Vårt fotavtryck
Vi erbjuder ett noga utvalt sortiment som ständigt utvecklas. Bakom våra färdiga produkter finns ett ständigt pågående hållbarhetsarbete med höga krav på den egna verksamheten och med kvalitet och miljö som nyckelord. Vi väljer att jobba med produkter som har så lite miljöpåverkan som möjligt.

Miljöpolicy
Vi arbetar efter en miljöpolicy med syfte att aktivt göra hållbarhet till en naturlig del i det dagliga arbetet. Vårt agerande skall utgå från ett långsiktigt kretsloppstänkande så att vi, våra kunder och leverantörer minimerar påverkan på miljön. PAUL BRUNNGÅRD AB / Springyard är stolt sponsor av Naturskyddsföreningens viktiga arbete för en friskare värld.

Extern miljömärkning
Varumärket Springyard Therapy erbjuder rakt igenom miljövänliga produkter. I samtliga produkter är innehåll och material naturliga så långt det är möjligt.

Produktsäkerhet
Uppförandekod
Vi jobbar med ett levande sortiment som ständigt utvecklas efter marknadens krav men utan att göra avkall på kvalitén. Vår ambition är att utveckla produktsortimentet ur ett hållbarhetsperspektiv, som tillför ett värde för våra kunder. Vi tar ansvar för att produkterna är tillverkade på ett etiskt sätt, enligt gällande lagar och regelverk och med ansvar för miljön.

Innehållsdeklaration för kemikalieprodukter
Brunngård lägger stort fokus på produktsäkerheten och på att uppfylla EU's miljökrav på noggrann produktdokumentation. Det innebär bland annat att samtliga kemikalieprodukter har korrekt märkning och tillhörande dokumentation, så kallade säkerhetsdatablad.

Istället för fluorkarboner
Vi har aktivt valt att utesluta fluorkarboner i produkter som utvecklas under varumärket Springyard. Istället används alternativa ämnen/teknologier som har mindre påverkan på miljö och hälsa.

PAUL BRUNNGÅRD AB / Springyard är medlem i:
SSEI  - Swedish Shoe Environmental Initiative. SSEI arbetar för att främja en miljömässigt mer hållbar skoproduktion.

Kemikaliegruppen – Medlemsorganisation som sprider det senaste inom kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretagen.

Trygg e-handel

Betalningsalternativ

Vi skickar med